Sese Göre Yanan Led

Sesin şiddetine göre yanan ledler her zaman ilgimizi çekmiştir. Evet bu ledler sesin şiddetine göre yanıp sönüyor. Arduino ile yüzlerce binlerce proje yapılabildiğini söylemiştim. Bende evdeki Logitech Marka 2+1 ses sistemime duyarlı Vu meter i sizinle paylaşacağım.

Vu Meter için Gerekli Malzemeler;
  • 1x Arduino uno
  • 1x Bread Breadboard
  • 9x LED Farklı renklerde olabilir.
  • Jumper kablolar
  • 1x Mikrofon modülü

VuMeter şeması:

 Arduino ile VuMeter kodları:

const byte totalLeds=9;
int incomingAudio[30]={};
int averageAudio=0;
int ticker=1;
byte peak=1;
 
void setup(){
 for(byte i=0;i<=totalLeds;i++)
 pinMode(2+i, OUTPUT); // Ledler
}
 
void loop(){
 incomingAudio[ticker%30]=analogRead(A0); // Sensör Bağlantısı
 digitalWrite(2+peak,LOW); 
 if(ticker%30==0){ 
 for(byte i=0;i<30;i++)averageAudio+=incomingAudio[i];
 averageAudio/=30; 
 for(byte i=0;i<=totalLeds;i++){
 digitalWrite(2+i,LOW); 
 }
 for(float i=0;i<=totalLeds;i++){ if(i>averageAudio/90-2)break;
 
 if(peak<i)peak=i; digitalWrite(2+i,HIGH); } averageAudio=0; if(ticker>90*5){ticker=1;if(peak>0)peak--;} 
 digitalWrite(2+peak,HIGH);
 }
 ticker++;
}

 Proje Videosu:


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.